2013. godina

07.05.2013.   Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Vagar a.d.                                preuzmi dokument

27.05.2013.   Ažurirani informator sa Beogradske berze - 27.05.2013                            link

30.05.2013.   Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d.       preuzmi dokument

14.06.2013.   Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vagar a.d.                     preuzmi dokument

16.07.2013.   Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d.                    preuzmi dokument