Betonska Kamionska vaga
Vagar Novi Sad :: Betonska kamionska vaga

VAGAR :: Betonska kamionska vaga  (nadzemna i u nivou puta)

Most betonske kamionske vage je kombinacija armirano betonskih ploča izlivenih u čeličnim okvirima koji predstavljaju istovremeno oplatu prilikom izlivanja. Ploče su standardnih dimenzije 6x3 metra, i za navedene karakteristike merila od 18x3 m međusobno povezane u tri segmenta čine jedinstvenu celinu za prijem opterećenja. Oslanja se na 8 elektromehaničkih mernih pretvarača.

Mosna konstrukcija vage može biti smeštena u plitku betonsku jamu ili na ravnu betonsku površinu. Dubina jame (ili visina navoza ako je na ravnoj površini) je 500mm i po svojim karakteristikama spada u najmodernija rešenja za ovu vrstu proizvoda.