Labaratorija za etaloniranje

 

ISO 17020 - Skraceni obim                                                                            
ISO 17025 - Laboratorija za etaloniranje - Akreditacija                                      
ISO 17025 - Laboratorija za etaloniranje - Obim akreditacije strana 1                
ISO 17025 - Laboratorija za etaloniranje - Obim akreditacije strana 2                
ISO 17025 - Laboratorija za etaloniranje - Sertifikat

 

Srđan Prodanović
064/8234-917

ad.vagar.lab@gmail.com